เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎี แก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ PDF

เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎี แก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

 

                                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๕.๐๐ น.   ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๕๐๐ และ ๒๐๖๕