เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC PDF

ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร เตรียมสอบ TOEIC เป็นการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียน ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. (เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์) ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียม ๒,๙๙๐ บาท รับจำนวน ๓๐ คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘ และ facebook/IEI.UBRU