ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม PDF

          ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ณ สนามหญ้าด้านข้างคณะนิติศาสตร์ กำหนดการดังนี้  

            เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น

            เวลา ๑๗.๓๐ น. ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระรับศีลแสดงพระธรรมเทศนา  ๑ กัณฑ์ โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

          เวลา ๑๘.๑๕ น. พิธีทำวัตรขอขมา ถวายจตุปัจจัยไทยทาน รับพร

    ในการนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว